حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دن هاخ - آلکمار

هلند اردیویسه (هفته 1)

دن هاخ

0 1

آلکمار

18:15 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
6
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
4
39
٪ مالکیت توپ
61
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
2
14
خطا
13
2
آفساید
4
17
ضربه آزاد
14
8
موقعیت گل
11
46
٪ مالکیت توپ
54
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
2
8
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
7
53
٪ مالکیت توپ
47
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی دن هاخ و آلکمار

هلند اردیویسه

دن هاخ

3
2

آلکمار

21:00
1398/01/24
هلند اردیویسه

آلکمار

1
0

دن هاخ

17:00
1397/08/20
هلند اردیویسه

آلکمار

3
0

دن هاخ

23:15
1397/01/11
هلند اردیویسه

دن هاخ

0
2

آلکمار

22:15
1396/05/28