حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آوای - اتلتیکو مینیرو

برزیل سری آ (هفته 1)

آوای

1 0

اتلتیکو مینیرو

02:30 1398/07/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
5
خطا
6
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
6
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
10
11
خطا
14
2
آفساید
1
15
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
14
36
٪ مالکیت توپ
64
3
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
6
0
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
8
6
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
8
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی آوای و اتلتیکو مینیرو

برزیل سری آ

آوای

1
2

اتلتیکو مینیرو

02:30
1398/02/08