حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آیندهوون - خرونینگن

هلند اردیویسه (هفته 1)

آیندهوون

3 1

خرونینگن

20:00 1398/07/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
3
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
4
پرتاب دستی
0
3
کرنر
2
7
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
3
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
0
پرتاب دستی
0
4
کرنر
3
10
خطا
9
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
12
10
موقعیت گل
6
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
1
4
پرتاب دستی
0

بازی های رودرروی آیندهوون و خرونینگن

بین المللی دوستانه باشگاهی

آیندهوون

0
3

خرونینگن

21:30
1398/05/01
هلند اردیویسه

خرونینگن

1
2

آیندهوون

22:15
1397/11/06
هلند اردیویسه

آیندهوون

2
1

خرونینگن

21:15
1397/08/05
هلند اردیویسه

خرونینگن

0
0

آیندهوون

17:00
1397/02/16