حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ولورهمپتون - ردینگ

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

ولورهمپتون

1(4) (2)1

ردینگ

22:15 1398/07/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
4
کرنر
2
3
خطا
2
1
آفساید
1
3
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
4
4
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
13
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
8
3
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
2
1
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
1
1
موقعیت گل
8
33
٪ مالکیت توپ
67
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
4
0
کرنر
0
0
خطا
0
0
آفساید
0
0
ضربه آزاد
0
0
موقعیت گل
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی ولورهمپتون و ردینگ

قهرمانی انگلیس قهرمانی

ولورهمپتون

0
0

ردینگ

18:30
1394/11/17
قهرمانی انگلیس قهرمانی

ردینگ

0
1

ولورهمپتون

20:45
1394/10/05