حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گرمیو - آوای

برزیل سری آ (هفته 1)

گرمیو

6 1

آوای

02:30 1398/07/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
5
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
2
18
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
16
11
موقعیت گل
11
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
5
8
شوت داخل چارچوب
4
0
کرنر
1
13
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
6
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی گرمیو و آوای

برزیل سری آ

گرمیو

1
1

آوای

02:45
1398/02/12