حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فلومیننزه - سانتوز

برزیل سری آ (هفته 1)

فلومیننزه

1 1

سانتوز

02:30 1398/07/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
8
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
9
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
5
12
خطا
15
2
آفساید
1
15
ضربه آزاد
14
13
موقعیت گل
19
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
4
2
کارت قرمز
1
6
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
7
1
کرنر
3
4
خطا
9
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
10
46
٪ مالکیت توپ
54
0
کارت زرد
4
2
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی فلومیننزه و سانتوز

برزیل سری آ

فلومیننزه

1
2

سانتوز

02:45
1398/02/13