حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فلامینگو - اینترناسیونال

برزیل سری آ (هفته 1)

فلامینگو

3 1

اینترناسیونال

04:00 1398/07/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
7
خطا
4
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
1
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
2
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
1
16
خطا
6
1
آفساید
3
8
ضربه آزاد
18
21
موقعیت گل
3
72
٪ مالکیت توپ
28
1
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
2
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
0
10
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
1
9
خطا
2
1
آفساید
2
4
ضربه آزاد
10
13
موقعیت گل
2
76
٪ مالکیت توپ
24
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی فلامینگو و اینترناسیونال

برزیل سری آ

فلامینگو

1
2

اینترناسیونال

23:30
1398/02/11