حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سنت ترویدن - خنک

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سنت ترویدن

3 3

خنک

22:00 1398/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
8
11
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
11
1
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
21
10
کرنر
13
19
خطا
10
0
آفساید
1
11
ضربه آزاد
17
8
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
6
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
4
21
پرتاب دستی
32
5
کرنر
5
8
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
6
49
٪ مالکیت توپ
51
4
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی سنت ترویدن و خنک

بلژیک ژوپیر لیگ

سنت ترویدن

2
1

خنک

23:00
1398/09/09