حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیتارد - اسپارتا روتردام

هلند اردیویسه (هفته 1)

سیتارد

0 0

اسپارتا روتردام

22:15 1398/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
2
4
خطا
11
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
8
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
1
10
کرنر
3
11
خطا
21
3
آفساید
0
21
ضربه آزاد
13
13
موقعیت گل
14
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
10
شوت خارج از چارچوب
9
2
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
1
7
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
6
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1