حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فنلو - هیرنفین

هلند اردیویسه (هفته 1)

فنلو

0 3

هیرنفین

20:00 1398/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
7
خطا
8
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
10
کرنر
4
13
خطا
16
3
آفساید
0
16
ضربه آزاد
16
9
موقعیت گل
10
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
7
کرنر
2
6
خطا
8
2
آفساید
0
9
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی فنلو و هیرنفین

هلند اردیویسه

فنلو

2
2

هیرنفین

22:15
1398/02/03
هلند اردیویسه

هیرنفین

1
1

فنلو

21:00
1397/06/10
هلند اردیویسه

هیرنفین

2
0

فنلو

22:15
1397/01/25
هلند اردیویسه

فنلو

2
2

هیرنفین

21:00
1396/09/18