حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سووتوف - تامبوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

سووتوف

2 0

تامبوف

14:30 1398/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
8
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
5
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
7
7
کرنر
3
15
خطا
22
1
آفساید
0
22
ضربه آزاد
16
15
موقعیت گل
8
54
٪ مالکیت توپ
46
5
کارت زرد
7
2
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
2
27
پرتاب دستی
18
2
کرنر
1
7
خطا
13
1
آفساید
0
13
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
3
کارت زرد
5
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
11