حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوستنده - انتورپ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

اوستنده

1 1

انتورپ

21:30 1398/07/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
3
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
2
6
موقعیت گل
3
46
٪ مالکیت توپ
54
0
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
21
پرتاب دستی
15
2
کرنر
5
14
خطا
12
2
آفساید
0
12
ضربه آزاد
15
12
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
1
نجات دروازه
4
7
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
2
37
پرتاب دستی
22
1
کرنر
3
11
خطا
9
2
آفساید
0
9
ضربه آزاد
13
6
موقعیت گل
4
50
٪ مالکیت توپ
50
1
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
16
پرتاب دستی
7