حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استاندارد لیژ - شارلروا

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

استاندارد لیژ

1 1

شارلروا

19:30 1398/07/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
8
خطا
13
0
آفساید
0
13
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
5
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
9
9
کرنر
2
13
خطا
21
0
آفساید
0
21
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
10
67
٪ مالکیت توپ
33
2
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
2
6
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
5
41
پرتاب دستی
18
6
کرنر
2
5
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
30
پرتاب دستی
9