حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فلومیننزه - گرمیو

برزیل سری آ (هفته 1)

فلومیننزه

2 1

گرمیو

22:30 1398/07/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
5
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
9
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
6
16
خطا
9
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
15
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
1
11
خطا
5
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
6
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی فلومیننزه و گرمیو

برزیل سری آ

فلومیننزه

5
4

گرمیو

02:30
1398/02/16