حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اسپارتاک - اورنبورگ

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

اسپارتاک

1 2

اورنبورگ

17:00 1398/07/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
8
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
5
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
11
6
کرنر
7
17
خطا
5
2
آفساید
2
7
ضربه آزاد
19
16
موقعیت گل
8
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
6
9
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
3
21
پرتاب دستی
21
6
کرنر
4
9
خطا
1
1
آفساید
1
2
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
3
78
٪ مالکیت توپ
22
1
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
10