حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلکمار - هراکلس

هلند اردیویسه (هفته 1)

آلکمار

2 0

هراکلس

18:15 1398/07/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
1
9
خطا
6
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
11
12
موقعیت گل
2
71
٪ مالکیت توپ
29
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
7
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
4
16
خطا
11
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
18
16
موقعیت گل
9
69
٪ مالکیت توپ
31
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
7
2
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
3
9
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
3
7
خطا
5
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
7
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی آلکمار و هراکلس

هلند اردیویسه

هراکلس

1
2

آلکمار

22:15
1398/02/03
هلند اردیویسه

آلکمار

2
3

هراکلس

17:00
1397/06/11
هلند اردیویسه

آلکمار

3
0

هراکلس

22:30
1397/01/24
هلند اردیویسه

هراکلس

0
5

آلکمار

22:15
1396/09/18