حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مصر - کانادا

جام جهاني واليبال مرحله گروهی (هفته 1)
2 25 25 25 25 9

مصر

3 27 27 16 22 15

کانادا

05:30 1398/07/13

بازی های رودرروی مصر و کانادا

والیبال قهرمانی جهان گروه B

کانادا

3
0

مصر

18:30
1397/06/22
والیبال قهرمانی جهان گروه G

کانادا

3
0

مصر

18:30
1397/06/22
جام جهاني واليبال 2015

کانادا

3
2

مصر

10:40
1394/06/18
والیبال قهرمانی جهان گروه C

مصر

0
3

کانادا

19:00
1393/06/14