حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ایتالیا - لهستان

جام جهاني واليبال مرحله گروهی (هفته 1)
0 18 18 22

ایتالیا

3 25 25 25

لهستان

07:00 1398/07/14

بازی های رودرروی ایتالیا و لهستان

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی

لهستان

3
2

ایتالیا

22:30
1398/04/02
والیبال قهرمانی جهان گروه J

لهستان

2
3

ایتالیا

22:45
1397/07/06
والیبال قهرمانی جهان گروه J

لهستان

2
3

ایتالیا

22:45
1397/07/06
والیبال قهرمانی جهان گروه J

لهستان

2
3

ایتالیا

22:45
1397/07/06