حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آوای - باهیا

برزیل سری آ (هفته 1)

آوای

0 2

باهیا

02:30 1398/07/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
7
خطا
2
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
5
16
خطا
16
4
آفساید
1
17
ضربه آزاد
19
14
موقعیت گل
7
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
2
10
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
2
9
خطا
14
3
آفساید
1
15
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
2
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آوای و باهیا

برزیل سری آ

آوای

0
1

باهیا

02:30
1398/02/16