حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کالیاری - فیورنتینا

ایتالیا سری آ (هفته 12)

کالیاری

5 2

فیورنتینا

15:00 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
1
خطا
11
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
2
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
6
12
خطا
15
3
آفساید
3
19
ضربه آزاد
14
12
موقعیت گل
10
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
2
11
خطا
4
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
8
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی کالیاری و فیورنتینا

ایتالیا سری آ

فیورنتینا

1
2

کالیاری

23:00
1397/12/24
ایتالیا سری آ

کالیاری

1
1

فیورنتینا

19:30
1397/07/29
ایتالیا سری آ

کالیاری

1
0

فیورنتینا

17:30
1397/02/23
ایتالیا سری آ

فیورنتینا

1
0

کالیاری

23:15
1396/10/01