حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ردینگ - فولام

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

ردینگ

1 4

فولام

22:30 1398/07/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
6
خطا
6
1
آفساید
0
4
موقعیت گل
9
25
٪ مالکیت توپ
75
2
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
5
10
خطا
12
1
آفساید
4
8
موقعیت گل
16
27
٪ مالکیت توپ
73
3
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
2
4
خطا
6
0
آفساید
4
4
موقعیت گل
7
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی ردینگ و فولام

قهرمانی انگلیس قهرمانی

فولام

2
2

ردینگ

18:30
1394/12/15
قهرمانی انگلیس قهرمانی

ردینگ

2
4

فولام

16:00
1394/08/02
قهرماني انگلیس قهرماني

فولام

0
2

ردینگ

18:30
1393/06/22
انگلیس ليگ برتر

ردینگ

4
2

فولام

18:30
1392/02/14