حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی خرونینگن - والویک

هلند اردیویسه (هفته 1)

خرونینگن

3 0

والویک

21:30 1398/07/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
6
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
4
16
خطا
18
3
آفساید
0
18
ضربه آزاد
17
11
موقعیت گل
8
46
٪ مالکیت توپ
54
3
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
3
10
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0