حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کورتریک - سنت ترویدن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

کورتریک

4 0

سنت ترویدن

22:00 1398/07/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
3
42
٪ مالکیت توپ
58
0
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
10
3
کرنر
2
16
خطا
12
2
آفساید
5
17
ضربه آزاد
17
16
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
5
7
شوت خارج از چارچوب
6
9
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
18
1
کرنر
1
11
خطا
4
1
آفساید
3
7
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
3
46
٪ مالکیت توپ
54
3
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
8