حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی واسلند بیورن - اوستنده

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

واسلند بیورن

3 1

اوستنده

21:30 1398/07/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
0
8
خطا
5
0
آفساید
3
8
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
0
نجات دروازه
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
13
8
کرنر
1
16
خطا
16
0
آفساید
4
20
ضربه آزاد
16
14
موقعیت گل
7
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
5
6
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
5
25
پرتاب دستی
30
2
کرنر
1
8
خطا
11
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
4
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
4
0
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
4
14
پرتاب دستی
17