حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هیرنفین - زووله

هلند اردیویسه (هفته 1)

هیرنفین

1 0

زووله

22:15 1398/07/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
4
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
10
کرنر
10
9
خطا
11
2
آفساید
1
12
ضربه آزاد
11
18
موقعیت گل
9
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
4
9
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
5
5
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
12
موقعیت گل
4
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی هیرنفین و زووله

هلند اردیویسه

زووله

1
1

هیرنفین

21:00
1397/11/20
بین المللی دوستانه باشگاهی

زووله

1
0

هیرنفین

14:30
1397/06/15
هلند اردیویسه

هیرنفین

3
2

زووله

22:30
1397/05/19
هلند اردیویسه

هیرنفین

2
3

زووله

23:15
1396/11/17

اخبار بازی