حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویتسه آرنهایم - اوترخت

هلند اردیویسه (هفته 1)

ویتسه آرنهایم

2 1

اوترخت

21:15 1398/07/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
5
خطا
2
1
آفساید
2
4
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
9
55
٪ مالکیت توپ
45
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
4
11
خطا
6
1
آفساید
3
9
ضربه آزاد
12
13
موقعیت گل
16
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
2
6
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
7
27
٪ مالکیت توپ
73
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ویتسه آرنهایم و اوترخت

هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

0
0

اوترخت

19:15
1398/01/25
هلند اردیویسه

اوترخت

1
2

ویتسه آرنهایم

22:15
1397/08/19
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

1
5

اوترخت

17:00
1396/12/20
هلند اردیویسه

اوترخت

1
1

ویتسه آرنهایم

16:00
1396/07/09