حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زسکامسکو - روستوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

زسکامسکو

1 3

روستوف

17:00 1398/07/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
4
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
7
5
کرنر
3
5
خطا
10
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
7
13
موقعیت گل
9
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
7
5
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
7
19
پرتاب دستی
16
3
کرنر
1
1
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
2
11
موقعیت گل
5
77
٪ مالکیت توپ
23
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
6
4
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی زسکامسکو و روستوف

بین المللی دوستانه باشگاهی

روستوف

2
1

زسکامسکو

20:30
1398/04/12