حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لوکوموتیو مسکو - آرسنال تولا

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

لوکوموتیو مسکو

2 1

آرسنال تولا

14:30 1398/07/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
5
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
1
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
7
3
کرنر
5
11
خطا
16
0
آفساید
2
18
ضربه آزاد
11
16
موقعیت گل
2
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
5
0
نجات دروازه
4
10
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
1
27
پرتاب دستی
31
2
کرنر
3
6
خطا
9
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
1
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
3
5
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
24

بازی های رودرروی لوکوموتیو مسکو و آرسنال تولا

روسیه لیگ برتر

لوکوموتیو مسکو

0
4

آرسنال تولا

20:00
1398/09/15