حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی انتورپ - استاندارد لیژ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

انتورپ

2 2

استاندارد لیژ

19:30 1398/07/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
6
خطا
9
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
8
5
کرنر
4
15
خطا
19
1
آفساید
0
18
ضربه آزاد
16
14
موقعیت گل
9
57
٪ مالکیت توپ
43
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
9
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
15
4
کرنر
2
9
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
10
11
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
7
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3
4
پرتاب دستی
7