حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلاگوانو - آوای

برزیل سری آ (هفته 1)

آلاگوانو

3 1

آوای

01:30 1398/07/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
5
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
6
33
٪ مالکیت توپ
67
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
8
10
خطا
11
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
11
14
موقعیت گل
16
29
٪ مالکیت توپ
71
3
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
11
6
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
3
5
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
10
25
٪ مالکیت توپ
75
3
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آلاگوانو و آوای

برزیل سری آ

آلاگوانو

0
0

آوای

02:30
1398/02/23