حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بوتافوگو - فلومیننزه

برزیل سری آ (هفته 1)

بوتافوگو

0 1

فلومیننزه

22:30 1398/07/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
8
خطا
9
1
آفساید
2
11
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
7
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
2
20
خطا
20
3
آفساید
3
23
ضربه آزاد
23
11
موقعیت گل
12
46
٪ مالکیت توپ
54
4
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
1
12
خطا
11
2
آفساید
1
12
ضربه آزاد
14
4
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی بوتافوگو و فلومیننزه

برزیل سری آ

بوتافوگو

1
0

فلومیننزه

23:30
1398/02/21