حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دن هاخ - آژاکس

هلند اردیویسه (هفته 1)

دن هاخ

0 2

آژاکس

13:45 1398/07/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
5
خطا
6
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
13
32
٪ مالکیت توپ
68
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
6
5
کرنر
6
9
خطا
15
4
آفساید
4
19
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
17
39
٪ مالکیت توپ
61
3
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
8
1
شوت داخل چارچوب
7
1
کرنر
4
4
خطا
9
3
آفساید
2
11
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی دن هاخ و آژاکس

هلند اردیویسه

آژاکس

5
1

دن هاخ

14:45
1397/12/05
هلند اردیویسه

دن هاخ

1
5

آژاکس

14:45
1397/09/11
هلند اردیویسه

دن هاخ

0
0

آژاکس

15:00
1396/12/06
هلند اردیویسه

آژاکس

1
1

دن هاخ

17:00
1396/06/26

ویدیوهای بازی دن هاخ و آژاکس