حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فورتالزا - چاپه کوئنزه

برزیل سری آ (هفته 1)

فورتالزا

2 0

چاپه کوئنزه

03:00 1398/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
12
2
آفساید
1
14
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
1
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
6
18
خطا
17
4
آفساید
1
19
ضربه آزاد
19
11
موقعیت گل
15
53
٪ مالکیت توپ
47
4
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
5
0
کرنر
5
13
خطا
5
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
13
2
موقعیت گل
14
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی فورتالزا و چاپه کوئنزه

برزیل سری آ

فورتالزا

3
1

چاپه کوئنزه

23:30
1398/02/29