حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلاگوانو - اینترناسیونال

برزیل سری آ (هفته 1)

آلاگوانو

1 0

اینترناسیونال

01:45 1398/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
8
8
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
6
31
٪ مالکیت توپ
69
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
11
16
خطا
9
0
آفساید
4
12
ضربه آزاد
15
13
موقعیت گل
14
30
٪ مالکیت توپ
70
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
5
7
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
3
8
خطا
5
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
8
29
٪ مالکیت توپ
71
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آلاگوانو و اینترناسیونال

برزیل سری آ

آلاگوانو

0
2

اینترناسیونال

23:30
1398/02/29