حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بوتافوگو - گویاس

برزیل سری آ (هفته 1)

بوتافوگو

3 1

گویاس

01:45 1398/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
14
خطا
9
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
16
5
موقعیت گل
9
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
5
29
خطا
18
2
آفساید
1
19
ضربه آزاد
31
12
موقعیت گل
18
44
٪ مالکیت توپ
56
4
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
9
7
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
3
15
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
15
7
موقعیت گل
9
33
٪ مالکیت توپ
67
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی بوتافوگو و گویاس

برزیل سری آ

بوتافوگو

0
1

گویاس

23:30
1398/02/29