حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلمان - آرژانتین

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

آلمان

2 2

آرژانتین

22:15 1398/07/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
7
خطا
5
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
4
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
5
16
خطا
12
5
آفساید
0
12
ضربه آزاد
21
13
موقعیت گل
11
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
4
9
خطا
7
3
آفساید
0
7
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
7
46
٪ مالکیت توپ
54
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی آلمان و آرژانتین

جام جهانی فينال

آرژانتین

0
1

آلمان

23:30
1393/04/22

اخبار بازی