حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فلامینگو - اتلتیکو مینیرو

برزیل سری آ (هفته 1)

فلامینگو

3 1

اتلتیکو مینیرو

02:30 1398/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
2
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
12
موقعیت گل
3
73
٪ مالکیت توپ
27
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
9
کرنر
2
10
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
10
19
موقعیت گل
5
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
0
4
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی فلامینگو و اتلتیکو مینیرو

برزیل سری آ

فلامینگو

1
2

اتلتیکو مینیرو

02:30
1398/02/29