حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سانتوز - پالمیراس

برزیل سری آ (هفته 1)

سانتوز

2 0

پالمیراس

04:00 1398/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
6
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
11
61
٪ مالکیت توپ
39
3
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
3
16
خطا
13
3
آفساید
0
13
ضربه آزاد
19
15
موقعیت گل
13
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
7
6
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
2
10
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
2
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی سانتوز و پالمیراس

برزیل سری آ

سانتوز

0
4

پالمیراس

02:30
1398/02/29