حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گرمیو - سیارا

برزیل سری آ (هفته 1)

گرمیو

2 1

سیارا

03:30 1398/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
2
خطا
8
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
3
8
موقعیت گل
5
75
٪ مالکیت توپ
25
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
4
11
خطا
19
1
آفساید
1
19
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
10
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
2
9
خطا
11
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی گرمیو و سیارا

برزیل سری آ

گرمیو

1
2

سیارا

02:30
1398/02/30