حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی چاپه کوئنزه - کروزیرو

برزیل سری آ (هفته 1)

چاپه کوئنزه

1 1

کروزیرو

01:30 1398/07/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
6
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
3
9
کرنر
7
12
خطا
13
0
آفساید
0
13
ضربه آزاد
13
19
موقعیت گل
17
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
8
7
شوت داخل چارچوب
6
6
کرنر
4
6
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
13
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
8
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی چاپه کوئنزه و کروزیرو

برزیل سری آ

چاپه کوئنزه

2
1

کروزیرو

02:30
1398/03/06