حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی واسکو دوگاما - فورتالزا

برزیل سری آ (هفته 1)

واسکو دوگاما

1 0

فورتالزا

22:30 1398/07/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
1
7
خطا
9
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
2
58
٪ مالکیت توپ
42
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
10
کرنر
3
13
خطا
17
1
آفساید
1
19
ضربه آزاد
15
16
موقعیت گل
7
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
2
6
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
7
10
موقعیت گل
5
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی واسکو دوگاما و فورتالزا

برزیل سری آ

واسکو دوگاما

1
1

فورتالزا

02:30
1398/03/06