حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سائوپائولو - کورينتياس

برزیل سری آ (هفته 1)

سائوپائولو

1 0

کورينتياس

00:30 1398/07/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
2
خطا
1
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
2
52
٪ مالکیت توپ
48
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
1
5
خطا
1
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
2
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
1
3
خطا
0
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
1
موقعیت گل
0
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی سائوپائولو و کورينتياس

برزیل سری آ

سائوپائولو

0
1

کورينتياس

02:30
1398/03/06