حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کروزیرو - سائوپائولو

برزیل سری آ (هفته 1)

کروزیرو

1 0

سائوپائولو

03:30 1398/07/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
10
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
1
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
2
18
خطا
16
3
آفساید
1
17
ضربه آزاد
21
11
موقعیت گل
7
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
7
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
1
8
خطا
8
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
4
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کروزیرو و سائوپائولو

برزیل سری آ

کروزیرو

1
1

سائوپائولو

23:30
1398/03/12