حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پالمیراس - چاپه کوئنزه

برزیل سری آ (هفته 1)

پالمیراس

1 0

چاپه کوئنزه

03:30 1398/07/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
8
خطا
4
3
آفساید
0
5
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
4
70
٪ مالکیت توپ
30
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
12
کرنر
4
15
خطا
14
5
آفساید
0
15
ضربه آزاد
20
30
موقعیت گل
7
72
٪ مالکیت توپ
28
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
7
6
شوت دفع شده
0
16
شوت خارج از چارچوب
5
8
شوت داخل چارچوب
2
9
کرنر
1
7
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
8
23
موقعیت گل
3
74
٪ مالکیت توپ
26
0
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
0
11
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی پالمیراس و چاپه کوئنزه

برزیل سری آ

پالمیراس

2
1

چاپه کوئنزه

02:30
1398/03/13