حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آوای - اینترناسیونال

برزیل سری آ (هفته 1)

آوای

0 2

اینترناسیونال

01:45 1398/07/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
2
خطا
3
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
10
27
٪ مالکیت توپ
73
1
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
8
7
خطا
16
0
آفساید
2
18
ضربه آزاد
7
17
موقعیت گل
26
30
٪ مالکیت توپ
70
1
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
8
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
11
6
شوت داخل چارچوب
10
5
کرنر
4
5
خطا
13
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
3
13
موقعیت گل
16
33
٪ مالکیت توپ
67
4
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی آوای و اینترناسیونال

برزیل سری آ

آوای

0
2

اینترناسیونال

02:30
1398/03/13