حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کورتریک - زولته وارخم

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

کورتریک

2 0

زولته وارخم

21:30 1398/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
5
خطا
2
3
آفساید
0
3
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
3
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
15
11
کرنر
5
10
خطا
8
5
آفساید
0
9
ضربه آزاد
15
9
موقعیت گل
7
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
5
2
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
3
23
پرتاب دستی
32
5
کرنر
4
5
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
4
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
1
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
17