حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوستنده - یوپن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

اوستنده

2 3

یوپن

21:30 1398/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
5
خطا
9
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
6
11
کرنر
5
8
خطا
19
2
آفساید
2
21
ضربه آزاد
11
10
موقعیت گل
10
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
3
5
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
5
24
پرتاب دستی
17
7
کرنر
2
3
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
7
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4
14
پرتاب دستی
11