حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کورينتياس - کروزیرو

برزیل سری آ (هفته 1)

کورينتياس

1 2

کروزیرو

01:30 1398/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
7
خطا
4
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
10
موقعیت گل
9
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
4
15
خطا
18
0
آفساید
0
19
ضربه آزاد
13
13
موقعیت گل
15
54
٪ مالکیت توپ
46
3
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
3
8
خطا
14
0
آفساید
0
14
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
6
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی کورينتياس و کروزیرو

برزیل سری آ

کورينتياس

0
0

کروزیرو

02:30
1398/03/19