حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فورتالزا - گرمیو

برزیل سری آ (هفته 1)

فورتالزا

2 1

گرمیو

23:30 1398/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
4
خطا
8
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
4
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
8
13
خطا
17
0
آفساید
0
16
ضربه آزاد
13
8
موقعیت گل
10
40
٪ مالکیت توپ
60
4
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
7
9
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
8
1
موقعیت گل
6
30
٪ مالکیت توپ
70
3
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی فورتالزا و گرمیو

برزیل سری آ

فورتالزا

0
1

گرمیو

02:30
1398/03/19