حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ردینگ - پرستون

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

ردینگ

1 0

پرستون

17:30 1398/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
4
خطا
6
1
آفساید
0
5
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
9
کرنر
6
9
خطا
14
1
آفساید
0
12
موقعیت گل
12
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
4
6
کرنر
3
5
خطا
8
0
آفساید
0
7
موقعیت گل
8
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی ردینگ و پرستون

چمپیونشیپ Championship

پرستون

1
2

ردینگ

19:30
1398/01/10
قهرمانی انگلیس قهرمانی

پرستون

2
1

ردینگ

18:30
1395/02/11
قهرمانی انگلیس قهرمانی

ردینگ

0
1

پرستون

18:30
1394/09/21